Wat Infestos drijft

Infestos is een duurzame investeringsmaatschappij gericht op het ondernemend en hands-on investeren van familiekapitaal.

Focus op Nederlandse bedrijven met unieke marktposities

Infestos investeert in meerderheidsbelangen in Nederlandse, met name industriële, ondernemingen met unieke marktposities of technologieën. In het bijzonder richten wij ons op ondernemingen die een strategische heroriëntatie nodig hebben, ondernemingen die geen kernactiviteit meer zijn binnen een groter concern, ondernemingen met financiële problemen en familiebedrijven met opvolgingsuitdagingen.

Ons team is zeer betrokken met een hands-on aanpak

Infestos onderscheidt zich door haar teamgerichte, actie gedreven aanpak die verder gaat dan alleen het beschikbaar stellen van financiële middelen. Wij zijn op dagelijkse basis aanwezig bij onze ondernemingen en ondersteunen managementteams in bijvoorbeeld strategiediscussies, organisatorische vraagstukken, operationele verbeterprogramma’s, inkoopprogramma’s en juridische zaken. Door onze jarenlange en brede ervaring kunnen wij snel en effectief te werk gaan.

Wij willen gezamenlijk ondernemen

Wij verwachten ondernemerschap van de managers van onze deelnemingen en zetten ons team in om gezamenlijk te ondernemen. Wij investeren in nieuwe groeikansen en bieden managers veelal de mogelijkheid om met ons mee te investeren. Ook voor oud aandeelhouders bieden wij in bepaalde gevallen ruimte om betrokken te blijven met een minderheidsbelang.

Onze investeringshorizon is flexibel

Gegeven de aard van het kapitaal heeft Infestos de flexibiliteit om haar investeringstermijn af te stemmen op de benodigdheden van de ondernemingen. Hierdoor hoeft de investeringstermijn niet op voorhand vast te liggen en kan altijd het doel worden nagestreefd de onderneming een duurzame toekomst te geven.