Duurzaam verbeteren van leefomstandigheden

Wij geloven dat wij een rol kunnen en moeten spelen in het duurzaam verbeteren van leefomstandigheden in en buiten onze werkgebieden.

Infestos Foundation investeert in duurzame ondersteuning van charitatieve projecten en activiteiten van stichtingen en ondernemingen, waarvan we hier een selectie tonen. Infestos Foundation stimuleert met name innovatieve en duurzame projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in niet-westerse landen.

Zambia

Stichting Muli Shani

De stichting verleent bijstand aan hulpbehoevende mensen in Zambia op financieel, medisch en onderwijskundig gebied.

www.mulishani.nl

India

Aarohan project Asha

Stichting Aarohan ondersteunt kansarme vrouwen en kinderen in India, voornamelijk door het bieden van onderwijs en bewustzijnsprogramma’s. Tevens worden medische check-ups, oogmetingen (en evt. brillen) en vaccinaties verzorgd.

www.aarohanngo.org

Ghana

Praktijk Vakschool voor Stichting TroTro

Stichting TroTro ondersteunt activiteiten die het onderwijs, de gezondheidszorg en sociaaleconomische ontwikkeling in Ghana bevorderen. Door het oprichten van een praktijkschool in Ghana probeert de stichting samen met een lokale partner bij te dragen aan het oplossen van jeugdwerkeloosheid.

www.trotro.nl

Malawi, Zambia, Zanzibar

Project Flyspec voor Stichting 500 miles

De stichting ondersteunt de ontwikkeling en levering van protheses en orthopedische hulpmiddelen in Malawi, Zambia en Zanzibar. In afgelegen gebieden worden medisch specialisten ingevlogen om hulp te bieden aan mensen met mobiliteitsproblemen en ze zo weer een toekomst te geven.

www.500miles.co.uk