Disclaimer

Infestos Nederland B.V. (Kamer van Koophandel: 52089916) hierna te noemen Infestos, verleent u hierbij toegang tot www.infestos.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Infestos behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen, onderdelen te verwijderen of onderdelen toe te voegen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Infestos spant zich in om de inhoud van www.infestos.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.infestos.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Infestos.

Alle informatie op www.infestos.com is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op www.infestos.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Infestos nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Infestos.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Infestos, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen hieruit van de website op of over te nemen of in een andere webpagina te verwerken indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Infestos behoudt zich het recht voor deze disclaimer eenzijdig te wijzigen.