Onze investeringshorizon is flexibel

Gegeven de aard van het kapitaal heeft Infestos de flexibiliteit om haar investeringstermijn af te stemmen op de benodigdheden van de ondernemingen. Hierdoor hoeft de investeringstermijn niet op voorhand vast te liggen en kan altijd het doel worden nagestreefd de onderneming een duurzame toekomst te geven.